Zarząd PKP Cargo wprowadza plan naprawczy. Zdecydowano o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, na 12 miesięcy. Ma to dotyczyć wszystkich grup zawodowych, w tym kierownictwa poszczególnych zakładów - dodano.

Realizacja programu naprawczego

Jak poinformował przewoźnik w poniedziałkowym komunikacie, podstawą prawną kierowania pracowników PKP Cargo S.A. na tzw. nieświadczenie pracy jest art. 54 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z 8 września 2000 r.

"Zarząd PKP CARGO S.A. (...) informuje, iż w ramach realizacji programu naprawczego, którego celem jest odbudowanie wartości i pozycji Spółki, w dniu 27 maja 2024 r. podjął decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników Spółki na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy" - przekazano.

Jak dodano, nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów spółki oraz biur centrali spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej.

Co przysługuje pracownikom?

Przewoźnik przekazał, że pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do: świadczenia socjalnego w wysokości 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy; wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika; korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS.

"Powyższa decyzja została poddana przez Spółkę konsultacjom ze związkami zawodowymi działającymi w PKP CARGO S.A." - podano. 

Będzie nowy zarząd PKP Cargo

Do końca czerwca wyłoniony zostanie nowy zarząd PKP Cargo - mówił w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Celem nowego zarządu ma być przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i odzyskanie przez przewoźnika utraconych udziałów w rynku.

Przypomniał, że w środę rada nadzorcza PKP Cargo ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa i członków zarządu: do spraw handlowych, finansowych i operacyjnych. "Chcemy, żeby do końca czerwca firma miała nowy zarząd, który podejmie działania restrukturyzacyjne" - wskazał.

Jak podkreślił, obecny, tymczasowy zarząd podjął już decyzje związane z ograniczeniem kosztów w przedsiębiorstwie służące temu, by spółkę "wyciągnąć z dna". Dodał, że trwają też audyty, których celem jest poznanie pełnej sytuacji w spółce we wszystkich obszarach.

Raport roczny spółki

Jak podano w raporcie rocznym spółki, PKP Cargo osiągnęło w 2023 r. zysk netto 82,10 mln zł, wobec 148 mln zł w 2022 r. Zysk operacyjny wyniósł 291,40 mln złotych - mniej niż w 2022 r., w którym osiągnął on 333,30 mln zł. Przychody z działalności operacyjnej w 2023 r. były z kolei większe niż w poprzednim roku i osiągnęły 5 552 mln złotych, w 2022 r. wyniosły 5 448,80 mln złotych.

Wiceminister: Podejmujemy działania, aby uratować PKP Cargo

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapewnił w poniedziałek, że podejmowane są wszelkie działania, zmierzające do uratowania spółki PKP Cargo. 

To co robimy, to są działania konieczne, żeby ta spółka (PKP Cargo - PAP), mówiąc brzydko, nie poszła na dno. Są to naprawdę konieczne działania i zejście z pewnych kosztów osobowych. (...) Tam tak duże zobowiązania już wymagalne są, wobec różnego rodzaju podmiotów na rynku, że musimy po prostu tę spółkę. (...) Wszelkie działania, które teraz podejmujemy, są w kierunku ratowania tej spółki -
powiedział. 

Wiceminister dodał, że "praktycznie codziennie" rozmawia z tymczasowym zarządem PKP Cargo i jest informowany o aktualnej sytuacji w firmie.

Dodał, że w PKP Cargo miały miejsce "akademickie przykłady" jak nie zarządzać spółką, jak nie przyzwalać na to, żeby związki zawodowe miały ogromny wpływ na na działalność operacyjną spółki.

Nie spotkałem się z taką skalą patologii na polskiej kolei w ostatnich latach, tutaj naprawdę doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o złą jakość, złe decyzje wynikające z decyzji politycznych, decyzji samego zarządu, wpływu związków zawodowych na podejmowane decyzje przez zarząd -
podkreślił Malepszak.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Największym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP S.A., która posiada 33,01 proc. akcji kolejowego przewoźnika towarowego.