Spada wartość inwestycji zagranicznych w Polsce – wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. W 2000 roku zagraniczne firmy zainwestowały w naszym kraju 10 miliardów dolarów, w 2001 roku już tylko niewiele ponad 7 miliardów dolarów.

Prezes Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, agendy która promuje Polskę wśród zagranicznych inwestorów mówi, że system zachęt inwestycyjnych w Polsce jest kiepski, i przez to trudno przyciągnąć do naszego kraju inwestorów z zagranicy. „Należy poprawić instrumenty prawne oraz instrumenty instytucjonalne, bo od tej strony wyprzedzają nas Czesi i Węgrzy” – mówi prezes PAIZ. Czechy i Węgry wygrywają także z Polską pod względem wartości inwestycji zagranicznych przeliczanych na jednego mieszkańca. Na szczęście niektóre kraje Europy nie zrażają się przeszkodami i inwestują w Polsce – np. Francja, która tylko w ubiegłym roku zainwestowała w naszym kraju 2,5 miliarda dolarów.

Foto: Archiwum RMF

17:45