Budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości 9,6 mld zł - informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie w sprawie szacunkowego wykonania budżetu w okresie od stycznia do maja tego roku. Zgodnie z komunikatem dochody budżetu państwa wyniosły 154 mld zł, co stanowi 43,3 proc. zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 355,7 mld zł. Wydatki budżetu wyniosły po maju 144,4 mld zł, czyli 36,4 proc. planowanych w tym roku w wysokości 397,2 mld zł. Tym samym nadwyżka wyniosła 9,6 mld zł.

"Po maju br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Zgodnie z przewidywaniami oraz informacjami przekazanymi komunikatem w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2018 r., nadwyżka ta ma charakter przejściowy" - zaznaczyło ministerstwo. Według MF okresie styczeń-maj 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,7 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-maj 2017 r. o ok. 7 proc.

Dobra sytuacja na rynku pracy

Dochody z VAT były wyższe o 2,8 proc. rdr, czyli o ok. 1,9 mld zł, dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,9 proc. rdr (tj. ok. 1,6 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 16,4 proc. rdr (tj. ok. 3,3 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 proc. rdr (tj. ok. 2,4 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4 proc. rdr. "Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą" - tłumaczy resort finansów.

Ministerstwo podało, że w okresie styczeń-maj 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 10,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,6 mld zł (tj. 17,4 proc.) w stosunku do okresu styczeń-maj 2017 r. "Spowodowane jest to wyższym wpływem dochodów z aukcji z tytułu emisji gazów cieplarnianych i wynika ze wzrostu cen uprawnień do emisji. W przeciągu ostatnich miesięcy ceny uprawnień wzrosły o ponad 50 proc." - wyjaśniono.

W komunikacie poinformowano, że wydatki państwa wyniosły do końca maja br. 144,4 mld zł, wobec 143,5 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku. "Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - maj roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,3 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - tłumaczy MF.

W komunikacie dotyczącym wykonaniu budżetu po kwietniu resort finansów prognozował, że po drugim kwartale budżet nadal będzie miał nadwyżkę, ale spadnie ona do 2,6 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału br. prognozowany jest deficyt w wysokości 5,4 mld zł, a rok zakończy się deficytem w wysokości 41,5 mld zł, jak zapisano w ustawie budżetowej.

(ug)