Bezrobocie we wrześniu znowu wzrosło i to znacznie powyżej prognoz - poinformował GUS. Liczba osób bez pracy zwiększyła się w stosunku do sierpnia o 6,4 tysiąca. Na tym samym poziomie - 11,8 proc. - utrzymała się natomiast stopa bezrobocia.

Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem, była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w sierpniu 2011 r., ale mniej niż we wrześniu 2010 r. wyrejestrowano z urzędów pracy.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2011 r. wyniosła 1861,7 tys. osób (w tym 1024,6 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 6,4 tys. osób (tj. o 0,3 proc.). W ujęciu rocznym wzrosła o 49,1 tys. (w analogicznym okresie 2010 roku zanotowano wzrost o 12,4 tys., tj. o 0,7 procent).

Najbardziej wzrosło bezrobocie w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim i zachodniopomorskim. W czterech województwach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: w lubuskim i świętokrzyskim lubelskim i dolnośląskim. W województwie mazowieckim bez pracy było tyle samo osób, co przed miesiącem.

Zobacz cały raport GUS-u.