Już na początku przyszłego roku w życie mogą wejść nowe przepisy w sprawie e-faktur. Resort finansów chce bowiem, aby faktury w formie elektronicznej były traktowane tak samo jak faktury papierowe i proponuje zniesienie dotychczasowych utrudnień. W piątek opublikował projekt rozporządzenia ws. przesyłania e-faktur, zasad ich przechowywania i trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zgodnie z dokumentem, faktury mogą być przesyłane w dowolnym formacie elektronicznym, jednak na przesłanie faktury w takiej formie musi zgodzić się najpierw jej odbiorca. W projekcie zezwolono na przechowywanie przesłanych e-faktur w dowolnym państwie członkowskim, pod warunkiem że kontrola skarbowa będzie mogła mieć do nich pełny dostęp on-line. Kontrolerzy muszą mieć też możliwość przetwarzania danych w formacie tekstowym.

Ponadto resort zrezygnował w projekcie z wymogu, aby korekty do faktur elektronicznych też musiały mieć taką formę. Umożliwi to wystawianie korekt w formie papierowej w razie problemów technicznych.