Business Centre Club uruchamia program "BCC Woman: Kobiety inspirują". W ramach projektu planowany jest cykl spotkań i warsztatów. "Mamy świadomość roli kobiet w XXI wieku, ich potencjału i siły, rosnącego wpływu na otaczającą rzeczywistość gospodarczą i polityczną" - przekonują twórcy.

Tworzymy szczególną przestrzeń, aby wzmacniać poczucie wartości, potrzebę samorozwoju i wzajemnego wspierania się kobiet, wynikającą z indywidualnej potrzeby każdej z nas - przekonują organizatorzy.

Cykl spotkań i warsztatów realizowanych jest wraz z Fundacją "Kobiety inspirują".

Pierwsze, inauguracyjne  spotkanie odbędzie się 28 listopada 2019 roku  o godzinie 18.00 w siedzibie BCC (Pałac Lubomirskich w Warszawie). Dyskusjom przyświecać będzie hasło: "Kiedy praca okazuje się pasją, a pasja staje się życiem". 

W spotkaniu udział wezmą właścicielki, prezeski i menadżerki z firm zrzeszonych w BCC oraz sympatyzujące z Klubem. W programie wieczoru znalazły się:

- miniwarsztat pt. "Kamyki w moim bucie" przeprowadzony przez znaną psycholożkę biznesu Iwonę Golonko.

- dyskusja panelowa przeprowadzona przez ekspertkę BCC Katarzynę Lorenc z udziałem wybitnej dokumentalistki Ewy Ewart, Iwony Kossmann oraz Alicji Koleśnik.

Gościem Specjalnym spotkania będzie wybitna artystka Urszula Dudziak.