W Planicy trwa polsko-słoweńskie forum biznesowe branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), i cyberbezpieczeństwa. Andrzej Duda wystąpił z przemówieniem otwierającym spotkanie, mówiąc, że Słowenia jest ważnym partnerem handlowym Polski, a także doskonałym rynkiem dla naszych produktów.

Słowenia jest kluczową destynacją dla polskich firm, które szukają możliwości rozwoju i wzrostu. Coraz więcej polskich przedsiębiorców postrzega rynek słoweński jako możliwość rozwoju biznesu lub korytarz do kolejnych destynacji. Jednocześnie Polska z przyjemnością wita słoweńskich inwestorów, a przedsiębiorcy zachęcani są do korzystania z instrumentów wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - powiedział Duda.

Prezydent zaznaczył, że współpraca pomiędzy Polakami a Słoweńcami wygląda szczególnie obiecująco w przypadku sektora ICT, cyberbezpieczeństwa oraz logistyki i transportu. Owocne miałyby być również wspólne projekty infrastrukturalne w Słowenii, a także te dotyczące transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Polski know-how może służyć pomocą w zapewnianiu bezpieczeństwa sektora bankowego - podkreślał Andrzej Duda.

Forum w Planicy to także okazja do pobudzenia Inicjatywy Trójmorza. Projekt został zainicjowany w 2015 r. przez prezydentów Polski i Chorwacji. Zrzesza 13 krajów Europy Środkowej, które chcą poszerzać współpracę w oparciu o trzy filary: transportowy, energetyczny i cyfrowy.

Prezydent Andrzej Duda powiedział również, że Polska i Słowenia zaczęły rozmowy, zmierzające do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa regionu. Ma to związek z inwazją Rosji w Ukrainie.