Time Warner i America OnLine połączą się – wczoraj uzyskały na to warunkową zgodę Federalnej Komisji Telekomunikacji USA. Kapitał obu firm wynosi 106 miliardów dolarów.

Jeszcze w grudniu fuzję tę zaaprobowała Federalna Komisja Handlu, która czuwa nad przestrzeganiem zasad zdrowej konkurencji. Zamiar fuzji został ogłoszony 10 stycznia ubiegłego roku. W tamtym momencie wartość obu koncernów wynosiła 165 miliardów dolarów, jednak spadek akcji, zwłaszcza firm internetowych, w ciągu roku poważnie ją zmniejszył. Nowo powstała firma będzie działała w dziedzinie Internetu, mediów i telekomunikacji. Jednak zgoda komisji telekomunikacji nie była bezwarunkowa. AOL Time Wasrner będzie zobowiązana do dopuszczenia innych operatorów do jej sieci szybkiego przekazu zarówno internetowego jak i kablowego. Warunek ten podyktowany jest obawą o zmonopolizowanie rynku w dziedzinie wideokonferencji. Postawienia takiego warunku domagały się konkurencyjne koncerny jak Microsoft i ExciteAtHome. Kolejnym warunkiem było żądanie, by koncern AT & T, pierwsza grupa

telekomunikacyjna w USA, pozbył się udziałów w Time Warner. AT & T posiada jedną czwartą kapitału Time Warner. Jest on również pierwszym operatorem sieci kablowych w kraju, a tuż za nim znajduje się Time Warner. Konsumenci zachowali prawo wyboru dostawcy usług internetowych.

Dołączyła się również Europa

Warunki fuzji postawiła również Unia Europejska. Komisja Europejska zażądała, by AOL zerwał wszelkie powiązania z niemieckim gigantem medialnym, koncernem Bertelsmann. Nowa grupa jest pierwszym w USA dostawcą usług internetowych i drugim dostawcą usług kablowych. AOL zapewnia usługi internetowe 26 milionom klientów w Ameryce. Time Warner jest właścicielem telewizji CNN i HBO, wydaje pisma "Time" i "Sport Illustrated", jest posiadaczem wytwórni filmowej Warnes Bros oraz wydawnictw książkowych. Będzie to największa fuzja w USA.

05:00