Po południu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Tematem będzie kryzys zadłużenia i obniżenie ratingu wiarygodności kredytowej rządu Stanów Zjednoczonych.

Według anonimowych źródeł, na posiedzeniu ma zapaść decyzja na temat kupna włoskich obligacji rządowych, by powstrzymać rozszerzanie się kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Prezes EBC Jean-Claude Trichet chce, by Rada Prezesów podjęła ostateczną decyzję w tej sprawie. Zwraca uwagę, że premier Włoch Silvio Berlusconi zapowiedział w piątek nowe posunięcia, które mają przyspieszyć redukcję deficytu i realizację reform gospodarczych.

Jeśli decyzja dziś zapadnie, to EBC i banki centralne krajów strefy euro rozpoczną wykup włoskich obligacji jutro po otwarciu rynków.

Berlusconi zapowiedział w piątek, że celem jego rządu jest doprowadzenie do równowagi w finansach publicznych w 2013 roku, a więc o rok wcześniej, niż do tej pory zakładano.