9 Forum Ekonomiczne Polska-Wschód, spotkanie nazywane także polskim

Davos trwa w Krynicy Górskiej. Na forum prezydent Aleksander

Kwaśniewski mówił, że Polsce potrzebne są mocniejsze związki ze

wschodnimi sąsiadami.

WSCHÓD (0,27")

Jaka według prezydenta Kwaśniewskiego jest recepta na poprawę kontaktów

Polski ze Wschodem? Wystarczy częściej rozmawiać i handlować z Rosją.