55 milionów dolarów - największe w historii Polski odszkodowanie

wypłacą elektrowni Turów towarzystwa ubezpieczniowe. W grudniu

ubiegłego roku doszło tam do poważnej awarii, pożaru i wybuchu. Agenci

ubezpieczeniowi pojawili się na miejscu już w dniu wypadku, a w ciągu

kilku dni wypłacono zaliczkę w wysokości 10 milionow złotych.

Teraz ostatecznie oszacowano straty i przyznano elektrowni gigantyczne

odszkodowanie, 7 co do wielkości w ostatnim czasie w całej Europie.

Jak udało się uzyskać tak wysokie zadoścuczynienie za straty, sprawdzał

to Marek Jankowski:

"TUROW"