Sąd Apelacyjny odrzucił odwołanie Lasów Państwowych dotyczące nałożenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 1,5 mln zł kary za procedury sprzedaży drewna. UOKiK nałożył karę w 2008 roku.

Urząd uznał, że Lasy Państwowe nadużywają pozycji dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży drewna. Chodziło o sposób sprzedaży drewna. Lasy Państwowe sprzedawały blisko 80 proc. drewna przez internet. W takich rokowaniach mogli uczestniczyć wyłącznie dotychczasowi kontrahenci, a wielkość drewna, jaką można było kupić w ten sposób nie mogła przekroczyć ilości drewna nabytego rok wcześniej.

Od 2008 roku Lasy Państwowe zdążyły wprowadzić bardziej konkurencyjne zasady sprzedaży drewna. Obecnie 55 proc. surowca sprzedawane jest poprzez internetowe przetargi ograniczone, reszta - jest dostępna na otwartych aukcjach internetowych.