Proboszcz z Tenczynka w gminie Krzeszowice ks. Stanisław Salawa zlecił namalowanie obrazu, na którym znalazł się Jan Paweł II w towarzystwie kilku duchownych z diecezji, samego proboszcza, jego gosposi i kilku mieszkańców - informuje "Dziennik Polski". Parafianie są oburzeni zachowaniem księdza - uważają, że z nich zakpił.

Obraz zawisł na razie w prezbiterium. Wierni domagają się jednak, by przenieść go do jadalni proboszcza. Ubolewają też, że stali się obiektem żartów w innych parafiach. Ksiądz Salawa podkreśla natomiast, że na obrazie są ludzie zasłużeni dla Kościoła.