Najbardziej szanowany przez polskie kobiety zawód to lekarz, ale najlepszym kandydatem na męża jest przedsiębiorca - wynika z zaprezentowanego w środę sondażu, zleconego przez Pracodawców RP oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W ogólnej ocenie grup społecznych najwyżej ocenieni zostali przez ankietowane lekarze, za nimi znaleźli się przedsiębiorcy, dalej prawnicy, żołnierze, nauczyciele, urzędnicy, a na końcu politycy.

Pod względem pożyteczności kobiety najwyżej oceniły lekarzy - 89 proc. wskazań, a 71 proc. uznało, że lekarze zasługują na szacunek.

Najbardziej pożądanym kandydatem na własnego męża jest dla respondentek pracodawca - chciałoby go 27,3 proc. ankietowanych. Lekarza życzyłoby sobie 18,4 proc., prawnika 14,9 proc., a żołnierza 8,6 proc. kobiet.

Żadna z ankietowanych nie wskazała jako kandydata na męża dla siebie związkowca; polityka życzyłaby sobie 0,5 proc., nauczyciela 1,7 proc., a urzędnika 3,9 proc. pytanych.

Najlepszy mąż dla córki to według uczestniczek sondażu lekarz - 29,2 proc., prawnik - 23,1 proc i przedsiębiorca - 18,1 procent. Także tu związkowiec okazał się niepożądanym kandydatem, uzyskując 0 proc. wskazań. Polityka u boku swej córki widziałoby 1,4 proc. pytanych, nauczyciela 2,1 proc., żołnierza 2,5 proc., a urzędnika 4,1 procent.

Badanie "Postrzeganie przedsiębiorców i związkowców na tle innych grup społecznych" zostało przeprowadzone przez Dom badawczy Maison i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna metodą CAWI (Computer Assisted Website Interview) - ankiet wypełnianych samodzielnie przy użyciu specjalnie zaprojektowanej platformy internetowej. W sondażu wzięło udział 535 kobiet w wieku od 15 lat.

(abs)