Nazwa "emmentaler" nie może być chroniona jako unijny znak towarowy w odniesieniu do serów - orzekł Sąd UE, który jest częścią TSUE. Znak towarowy chcieli zastrzec w UE Szwajcarzy.

Firma Emmentaler Switzerland uzyskała w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) międzynarodową rejestrację oznaczenia słownego "emmentaler" dla towarów odpowiadających opisowi "Sery o chronionej nazwie pochodzenia »Emmentaler«"

Rejestracja ta została zgłoszona w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Wolności Intelektualnej (EUIPO), który jednak odrzucił zgłoszenie.

Szwajcarska organizacja przemysłowa próbowała zarejestrować emmentaler jako ser powiązany geograficznie z okręgiem Emmental. Jednak EUIPO uważa, że emmentaler to sposób wytwarzania sera, podobnie jak w przypadku np. sera camembert.

Emmentaler Switzerland złożyła odwołanie, które zostało następnie oddalone przez Drugą Izbę Odwoławczą EUIPO ze względu na to, że zgłoszony znak towarowy ma charakter opisowy.

W swoim wyroku Sąd UE przychylił się do decyzji Izby Odwoławczej, stwierdzając, że dla konsumentów emmentaler jest rodzajem sera, a nie oznaczeniem pochodzenia geograficznego.

Sąd stwierdził, że ochrona nie może obejmować oznaczeń wskazujących rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, czas produkcji lub inną właściwość towarów, lecz wyłącznie oznaczenia wskazujące ich pochodzenie geograficzne.