W Puszczy Białowieskiej żyje obecnie 596 żubrów - to około 18 sztuk więcej niż przed rokiem. W 2016 roku urodziło się aż 70 cieląt. Co zaskakujące, zwierzęta te zamieszkują coraz większe tereny, a niektóre osobniki widywane są w odległości nawet 60-70 km od Białowieży. Polska zaproponowała innym państwom UE pomoc w odtwarzaniu populacji żubra; zainteresowanie, jak na razie, wyraziły Bułgaria i Rumunia.