Niemal połowie pracowników żerańskiego Daewoo-FSO grozi utrata pracy. Zarząd fabryki rozpocznie dziś konsultacje ze związkowcami w sprawie planu zwolnienia grupowego. Może ono objąć około 1,4 tys. osób z 3-tysięcznej załogi Żerania.

Redukcje zatrudnienia w Daewoo-FSO są związane z planem utworzenia na Żeraniu nowej spółki z nowym inwestorem. Wciąż nie wiadomo, czy zostanie nim brytyjski MG Rover, czy inna firma.

Może się jednak okazać, że zwolnienia - bez względu na nowe plany firmy - i tak będą konieczne, biorąc pod uwagę ograniczony popyt na samochody marki Daewoo.

Dla borykającej się z problemami finansowymi żerańskiej spółki problemem może być jednak zgromadzenie pieniędzy na odprawy dla zwalnianych pracowników. Do tej pory firma ma zaległości w spłacie odpraw dla 1,3 tys. pracowników zwolnionych w 2001 r.

Zgromadzone na ten cel pieniądze zostały przejęte przez bank, domagający się spłaty swoich należności. Nie wiadomo, w jaki sposób zostaną sfinansowane planowane teraz zwolnienia.

Foto: Archiwum RMF

06:05