Do Polski trafią kolejne pieniądze na dostosowanie transportu i środowiska naturalnego do standardów Unii Europejskiej.

Michel Barnier, komisarz Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej i szef Komitetu Integracji Europejskiej, Jacek Sariusz-Wolski, podpisali dziś umowy, które umożliwią finansowanie z unijnej kasy trzech inwestycji. Będą to: budowa fragmentu autostrady A-4 na odcinku Kleczów-Sośnica, modernizacja linii kolejowej między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami oraz rozbudowa wodociągów dla Bydgoszczy.

Podpisane w Warszawie dokumenty należą do programu ISPA, pomyślanego jako pomoc w dofinansowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska i transportu. Program ten przeznaczony jest dla 10 krajów kandydujących do Unii, ale jedna trzecia funduszy trafi do Polski. W sumie do roku 2006 będzie to 2 miliardy 400 milionów euro. Trzy projekty, które dziś zatwierdzono, dostaną łącznie około 150 milionów euro.

Przy okazji pobytu w Warszawie Barnier wyraził opinię, że Polska powinna się znaleźć w pierwszej piątce państw przyjętych do Unii.

15:55