Geografia i biologia są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze - będzie je zdawać mniej więcej co piąty abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - zmierzy się z nim blisko 90 proc. maturzystów. Dziś abiturienci zdają obowiązkową matematykę. W ubiegłym roku na tym egzaminie poległo najwięcej maturzystów - 12 procent. Jak będzie teraz? Trzymamy kciuki, by było zdecydowanie lepiej!

Na RMF 24 pytamy Was, który przedmiot był dla Was największym maturalnym wyzwaniem? Do sondy wybraliśmy przedmioty wybierane najczęściej przez tegorocznych maturzystów.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, matematykę, język obcy i wybrany przedmiot (lub kilka przedmiotów - do sześciu). Geografię chce zdawać 64 tys. maturzystów (blisko 20 proc. ogółu abiturientów), biologię - 58 tys. maturzystów (17 proc.), wiedzę o społeczeństwie - 41 tys. maturzystów (12 proc.).

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z chemii chce sprawdzić - 31 tys. maturzystów, z fizyki z astronomią - 25 tys., z historii - 17 tys., z historii sztuki - 2,8 tys., z informatyki - 4,7 tys. WIĘCEJ O NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYCH PRZEDMIOTACH NA MATURZE ZNAJDZIECIE TUTAJ

Po egzaminie maturalnym z matematyki na RMF 24 opublikujemy arkusze zdań oraz propozycje rozwiązań. Będziecie także mogli porozmawiać z doświadczonym nauczycielem. Mgr Tomasz Zaucha będzie dyżurował w naszym studiu w Krakowie. Dzwońcie 12 2 00 00 10 SZCZEGÓŁY NASZEJ AKCJI ZNAJDZIECIE TUTAJ