Największa kolekcja obrazów i grafik Zdzisława Beksińskiego znajduje się w galerii w Sanoku. Artysta przed śmiercią w testamencie zapisał wszystkie swoje dzieła miastu, w którym się urodził. W muzeum znajduje się także jeden z najcenniejszych zbiorów ikon. Ciekawostką jest również ilustracja Pabla Picasso z cyklu „Komedia ludzka”. Wszystko to można obejrzeć w odrestaurowanym renesansowym zamku znajdującym się na wzgórzu.

Oprócz głównego budynku pochodzącego z 1. połowy XVI w., będącego własnością Królowej Bony, prace archeologiczne odsłoniły relikty średniowiecznej twierdzy, pamiętającej jeszcze czasy króla Kazimierza Wielkiego. W rozbudowanym zabytkowym budynku pałacowym ze szlachetną kamieniarką okien i drzwi, wykutą w krakowskich pracowniach, dziś mieszczą się bogate i cenne kolekcje Muzeum Historycznego.

Najważniejsza z nich to znakomita ekspozycja ikon i sztuki cerkiewnej XV-XIX w., licząca ok. 1400 eksponatów. Wśród nich jest wiele arcydzieł malarstwa średniowiecznego emanujących pięknem formy i siłą wyrazu. Jest to jedyna polska kolekcja, w której na tak licznych i wysokiej klasy przykładach można prześledzić przemiany, jakie zachodziły w malarstwie ruskim na przestrzeni pięciu wieków.

Uzupełnieniem ekspozycji jest galeria poświęcona rzeźbie i malarstwu Kościoła katolickiego z okresu późnego gotyku, renesansu i baroku. Historię regionu obrazuje wystawa portretu szlacheckiego, mieszcząca się w reprezentacyjnej komnacie zamkowej.

Sale poddasza prezentują sztukę współczesną z największą na świecie Galerią Zdzisława Beksińskiego, sanoczanina zmarłego w 2005 r., jednego z najgłośniejszych polskich artystów. Ekspozycja prezentuje dzieła najbardziej reprezentatywne dla całego dorobku artystycznego, czyli dojrzałe prace malarskie. 

W nowo powstałym skrzydle zamku mieści się galeria dzieł Beksińskiego, która w retrospektywny sposób prezentuje bogaty, składający się z kilku tysięcy prac, dorobek Mistrza, pozwalając dostrzec rozwój artystyczny, różnorodność technik i środków wyrazu jakimi posługiwał się w kolejnych etapach twórczości. Wniknięcie w świat Artysty, jego sposób myślenia i tworzenia umożliwia zrekonstruowana pracownia, a bogaty materiał archiwalny oraz towarzyszące ekspozycji pokazy multimedialne przybliżają sylwetkę twórcy.