"Ważne, żeby przypadek Grecji nie stał się dla Włochów casusem, który może doprowadzić do tego, że Rzym pójdzie śladem Aten i zażąda umorzenia części długu" - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Marek Wołos z zarządu TMS Brokers.

Krzysztof Berenda: Mamy porozumienie w sprawie umorzenia greckiego długu. Mamy też szybką i gwałtowną reakcję rynków. Giełda w górę, ceny zagranicznych walut. Jak długo potrwa ta poprawa?

Marek Wołos: Ta poprawa wynika z milowego kroku, który został zrobiony w Brukseli. To może nawet na dłuższy okres zmienić tendencję na rynkach. Moim zdaniem przez kilka tygodni, może nawet dwa miesiące rynki będą zachwycone tym, że osiągnięto porozumienie, że nie jest to twarde bankructwo Grecji, że będą kapitałowo ratowane także banki. Rynki będą jednak dalej patrzeć na kolejne ustalenia w sprawie EFSF-u, czyli Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej: czy uda mu się zgromadzić dodatkowe środki, czy będzie w stanie finansować kolejne upadające kraje strefy euro.

Mówimy o dwumiesięcznej poprawie, jak bardzo mogą spaść ceny euro, dolara i franka?

Złoty najbardziej pewnie będzie zyskiwał do dolara. Tutaj możemy zobaczyć kursy poniżej 3 złotych. Natomiast notowania euro i franka będą spadały znacznie wolniej. Spodziewałbym się 10-15 groszowego umocnienia złotego wobec franka.

Czy mogą się teraz pojawić jakieś złe wiadomości? Na przykład inwestorzy wczytają się w tekst porozumienia z Brukseli i dojdą do wniosku, że jednak nie jest tak dobrze jak wszyscy myśleli w pierwszym odruchu?

Istnieje ryzyko, że ramy tego porozumienie nie będą w wystarczająco krótkim czasie realizowane. Czyli po prostu, że te ustalenia nie zostaną wcielone w życie. Można obawiać się także, że wkrótce któremuś bankowi zabraknie pieniędzy. To jednak będą jednorazowe wydarzenia, które nie spowodują odwrócenia trendu, ale mogą chwilowo zachwiać rynkami.

Jak ważna jest tu rola Chińczyków? Europa poprosi ich dziś o wsparcie finansowe, oni już się wstępnie zgodzili. Jaki może być tego skutek?

Chinom to porozumie się podoba i gotowe są na dostawę kapitału. Europa jednak bardziej skłania się w kierunku zatoki perskiej, państw arabskich i rynków wschodzących. Chiny będą z nimi współpracowały.

Wygląda na to, że sprawę Grecji na razie mamy częściowo rozwiązaną. Czy teraz zaczną się obawy o Włochy i będziemy mieli powtórkę z rozrywki, tylko że pod flagą innego kraju?

No właśnie cały problem w tym, żeby przypadek Grecji nie stał się dla Włochów casusem, który może doprowadzić do tego, że Rzym pójdzie śladem Aten i zażąda umorzenia części długu. Co prawda ta ściana ogniowa, ten Firewall, jest bardzo silny (chodzi o prawo karania nadmiernie zadłużających się krajów - red), aczkolwiek taka droga została już wyznaczona.

To gdzie jest ten punkt zapalny we Włoszech, który może wywołać kolejną eksplozję problemów?

Dla Włoch to są sprawy związane z przeprowadzeniem reform. Z ich przygotowaniem i wdrożeniem. Bardzo ważne są także ustalenia związane z ich przyszłorocznym i kolejnymi budżetami. Czy uda im się zbilansować budżet, czy też nie. Plan przyszłorocznego budżetu dla Włoch i wdrożenia reform jest tu kluczowy.

Marek Wołos - Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Pozycją Walutową TMS Brokers. Ukończył Politechnikę Lubelską na wydziale Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Bankowość i Finanse. W okresie od listopada 2000 roku do października 2004 roku pełnił funkcję Doradcy Klienta w Tresury Management Services Sp. z o.o. Od października 2004 roku do września 2007 roku był zatrudniony w TMS Brokers jako Senior Dealer. Od września 2007 roku do listopada 2009 roku pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Odpowiedzialny był m.in. za koordynację pracy departamentu w zakresie doradztwa walutowego i analiz rynków finansowych, doradztwo dla dużych spółek w obszarze zabezpieczenia ryzyka kursowego, transakcji walutowych i wyceny instrumentów pochodnych, przygotowywanie średnio- i długoterminowych strategii zabezpieczania pozycji walutowej przedsiębiorstw, szkolenia klientów w zakresie praktyki i instrumentów rynku walutowego i metod zabezpieczania ryzyka kursowego, tworzenie prognoz walutowych i prognoz stóp procentowych, sporządzanie komentarzy i analiz rynków finansowych. Od listopada 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Pozycją Walutową w TMS Brokers. W związku z pełnioną funkcją odpowiedzialny jest za nadzór nad pracownikami departamentu, współudział w ustalaniu strategii zarządzania pozycją walutową, koordynację egzekucji strategii, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu transakcyjnego oraz reprezentowanie Spółki w mediach.