To w Jaśle powstała pierwsza na świecie destylarnia ropy naftowej. Zaprojektował ją i wybudował nie kto inny jak Ignacy Łukasiewicz.

Wynalazca lampy naftowej założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna (spółka naftowa Trzecieski-Łukasiewicz). Aby móc otrzymywać naftę potrzebował uruchomić instalacje do destylacji ropy - teraz można je spotkać w rafineriach na całym świecie.

Destylarnia powstała w 1856 roku w Ulaszowicach (dzisiaj to część Jasła), początkowo na 2, a potem na 3 kotły. Pierwszą partię nafty - 15 tysięcy kilogramów i smary mineralne zakupiła Północna Kolej Austriacka.

Założenie kopalni w Bóbrce i uruchomienie destylarni w Ulaszowicach przesądziło ostatecznie o przenosinach rodziny Łukasiewiczów do Jasła w 1857 roku. Tam Ignacy Łukasiewicz wydzierżawił aptekę. Produkował już wtedy dwa gatunki nafty: cięższy, tzw. olej solarowy, oraz lżejszy, fotogenowy.

Dzisiaj nie ma już śladu po pierwszej destylarni ropy naftowej. O jej historii przypomina jednak pomnik znajdujący się przy ulicy Lwowskiej. Można go zobaczyć po prawej stronie, jadąc od ronda w kierunku Przemyśla.