W Faktach z Twojego Miasta zawitaliśmy do Przemyśla! To właśnie na to podkarpackie miasto oddaliście w tym tygodniu najwięcej głosów. "Zwiedzając to miasto, trzeba pamiętać o historii, która ma już ponad 1000 lat. Warto zwrócić uwagę na przepiękną architekturę. Tuż za granicą jest Lwów, niedaleko są Bieszczady. Tutaj naprawdę jest dużo rzeczy do zobaczenia" - przekonywał Jarek, który zaprosił Fakty z Twojego Miasta do Przemyśla.

Przemyśl to miasto o ponad tysiącletniej tradycji. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w tzw. Latopisie Nestora, a informowała o zajęciu miasta przez księcia kijowskiego Włodzimierza w 981 roku. W mieście tym od zawsze mieszały się kultury polska, ukraińska, rosyjska i żydowska. Przemyśl najwięcej jednak zawdzięcza cesarzowi Franciszkowi Józefowi. Największy rozkwit nastąpił za jego epoki: wybudowano tutaj mosty, kamienice i dworzec kolejowy.

Przemyśl leży nad Sanem, podobnie jak Rzym - na siedmiu wzgórzach. Mieszka tam prawie 67 tysięcy ludzi.

Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych miasta jest jego zabytkowy rynek. Słuchacze, zgłaszający kandydaturę Przemyśla do udziału w naszym cyklu Fakty z Twojego Miasta, zwracali uwagę właśnie na pochyły rynek z wyjątkową zabudową. Plac przechylony jest pod kątem 30, a miejscami nawet 45 stopni. Różnica pomiędzy jego najwyższym i najniższym punktem wynosi nawet kilkanaście metrów.

Od kilku lat w mieście trwa rewitalizacja starówki. Ulicom i placom przywracana jest historyczna nawierzchnia, a fasadom i wnętrzom kościołów oraz zabytkowym kamienicom dawna świetność. Przemyśl nazywany jest zresztą małym Lwowem czy Krakowem mówi Dariusz Hop, przewodnik po Przemyślu.

Przemyśl bywa nazywany stolicą dzwonów i fajek, a to z racji przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez miejscowych ludwisarzy i rzemieślników starej i szlachetnej sztuki odlewania dzwonów oraz wyrobu fajek. W zabytkowej Wieży Zegarowej na turystów czeka unikalna ekspozycja cennych dzwonów i fajek.

W 2006 roku, niemal w centrum miasta, oddano do użytku... stok narciarski. Przez cały rok można wjechać kolejką krzesełkową na wzniesienie, skąd roztacza się panorama miasta i jego okolic.

W sercu miasta stoi natomiast pomnik Dobrego Wojaka Szwejka. Dzięki niemu Przemyśl zaistniał w kultowej książce Jarosława Haszka, która była tłumaczona na kilkadziesiąt języków, łącznie z japońskim. W czwartym rozdziale Wojak Szwejk właśnie w Przemyślu przebrał się w rosyjski mundur, został załapany i skazany za zdradę. I właśnie Przemyśl okazał się dla niego szczęśliwy, bo uniknął stryczka.

A potem ruszył w podróż do Lwowa, do porucznika Likasza. Pomnik Szwejka z daleka rzuca się w oczy, a zwłaszcza jego błyszczący nos. Legenda głosi, że kto złapie za ten nos, będzie miał szczęście.

RMF FM/Przemysl.pl