„Historia Kościoła” to nowy dwumiesięcznik popularnonaukowy „Gościa Niedzielnego”. Numer styczeń/luty 2024 r. jest poświęcony historyczności osoby Jezusa Chrystusa, w tym szukania odpowiedzi na takie pytania, jak: Skąd wiemy, że Jezus Chrystus istniał naprawdę jako człowiek z krwi i kości? Dlaczego realne człowieczeństwo Jezusa było podważane przez część chrześcijan w I wieku? Dlaczego mamy cztery Ewangelie i dlaczego różnią się one między sobą? Czy apokryfy to tylko pobożne bajki, czy też wiarygodne źródła historyczne?

I. Wiara a wiedza o wierze

Punktem wyjścia są wyniki badań, jakie parę lat temu na zlecenie "Gościa Niedzielnego" przeprowadziła sopocka Pracownia Badań Społecznych. Okazało się, że tylko 65,1 proc. badanych (polskich katolików) zgodziło się z twierdzeniem, że Jezus Chrystus jest "prawdziwym Bogiem i jednocześnie prawdziwym człowiekiem", 13 proc. miało wątpliwości lub nie wierzyło, że Jezus był postacią historyczną, a 18,7 proc. uznało, że był "Bogiem, który ukazał się w ludzkiej postaci, ale nie był prawdziwym człowiekiem". Rozmawiałem na ten temat z red. Jackiem Dziedziną oraz ks. Przemysławem Szewczykiem.  

II. Od jednej stajenki do czternastu stacji 

Sonet-akrostych z boskim kodem świąt 

1. Boskość się nagle rodzi w brudzie zwierząt i ludzi.
2. Oczyszcza wszystko szczotką, wcześniej w ruch idzie szmata.
3. Że rzeczy do sprzątania ma nie z tego tu świata,
4. Ekranem przesłonięte, podejrzeń w nas nie budzi.

5. Na naszych oczach: cudne błyskotki i gadżety,
6. Artystycznie witryny w galeriach wystrojone,
7. Rozświetlona choinka w oknie nad neonem,
8. Ozdobiony pięknie piesku, ty to, czy to nie ty?
9. Dziwności, cudowności nie w tym się spodziewajmy.
10. Zasłona to ochronna przed niezbyt czystą pracą.
11. Ewenement Chrystusa ci wszyscy z nas utracą
12. Niechybnie, których zwiedzie pozorów świat sprzedajny.
13. Iluminacja brzydka to śmieci zamiatanie.
14. Epifania prawdziwa to z śmierci Zmartwychwstanie.