Około 300 pomarańczowych koszy na psie odchody jest ustawionych w łódzkich parkach i skwerach. Właścicielom czworonogów wydano też 35 tysięcy zestawów do sprzątania, czyli specjalnych szufelek. Urzędnicy zachęcają hasłem: „Posprzątaj, to nie jest kupa roboty!”. Co dała akcja?

Rozmawiałam z właścicielami psów i nie tylko

Według szacunków urzędników, codziennie psy w Łodzi pozostawiają na trawnikach około 20 ton nieczystości. W pomarańczowych koszach tylko 20 procent odpadów stanowią psie odchody.