Poznań rozdaje za unijne pieniądze komputery z dostępem do internetu. Projekt ma pomóc zwalczyć cyfrowe wykluczenie. Jest przeznaczony dla osób o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji życiowej. Miasto ma 3 tysiące zestawów, ale znalezienie chętnych okazało się trudnym zadaniem.

Akcja jest reklamowana w internecie, ulicznymi plakatami i w lokalnych mediach. Jednak nadal liczba osób, które się zgłosiły i spełniają kryteria jest mniejsza niż możliwości programu. 300 zestawów komputerowych wciąż czeka.

Projekt ten skierowany jest do mieszkańców Poznania, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, w szczególności do:

- gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,

- osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

- dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.

- samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z funduszu alimentacyjnego

- rodzin zastępczych

- rodzinnych domów dziecka.

W ramach projektu uczestnik otrzyma komputer z internetem oraz szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera, edycji tekstów, obsługi poczty elektronicznej, zdobywania informacji itp. wraz z materiałami szkoleniowymi.

Termin składania wniosków był już kilka razy przesuwany. Ostatni minie z końcem września. Chętni mogą zgłaszać się do Biura Zarządu Projektu przy poznańskim Rynku Śródeckim. Informacji udzielają Miejskie Call Center (tel. 61 646 33 44) i Biuro Zarządu Projektu (61 222 34 57).