7 kilometrowa górska trasa, wspinaczki, wyciąganie rannych ze

szczelin to główne zadania, jakie maja wykonać ratownicy górscy,

którzy walczą o miano najlepszej drużyny. Do Karłowa w Górach Stołowych

zjechali GOPR, ratownicy podziemni, żołnierze z Nadwiślańskich

Jednostek Wojskowych i strażacy. Jest tam też nasz reporter Adam

Kasprzyk.

"UPIERDEK" (0:35) p-dźwięk