Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie może zostać odwołany ze swojej funkcji podczas Walnego Zgromadzenia w Warszawie. Delegaci PZPN zdecydowali, że w porządku niedzielnych obrad nie będzie punktu dotyczącego zmian we władzach związku.

Próbę wprowadzenia takiego związku podjął delegat Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Wojciech Bochniak. Zgodnie z jego propozycją, w porządku obrad powinien znaleźć się m.in. punkt dotyczący odwołania członków zarządu, którzy nie otrzymają absolutorium. Zgodnie ze statutem PZPN do poparcia takiego wniosku potrzeba było głosów 2/3 delegatów, tymczasem za jego przyjęciem głosowało zaledwie 32 delegatów. Przeciwnych było 44, a 17 wstrzymało się od głosu.

Odbędzie się jedynie głosowanie nad absolutorium dla zarządu PZPN, które – w przypadku porażki – nie skutkuje odwołaniem przedstawicieli tego gremium.