Europejskie Dni Ptaków, obchodzone w pierwszy weekend października w 40 krajach, mają przybliżać ludziom wiedzę nt. różnorodności ptaków. W tym czasie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, od Portugalii po Kazachstan i od Norwegii po Cypr, obserwuje ptaki lecące z terenów lęgowych na zimowiska. Zanim weźmiecie lornetki, żeby obserwować ptaki, sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie.