Już metr śniegu leży w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu biała pokrywa ma już 70 centymetrów. Po polskiej stronie Tatr obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Po stronie słowackiej jest już lawinowa trójka.

W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki turystyczne. Na szlakach zalega śnieg, który powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany. Wieje tam silny wiatr, utrudniający poruszanie się. W zagłębieniach terenu utworzyły się głębokie zaspy - informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

Poruszanie się w wysokogórskim terenie wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków. Trzeba posiadać też zimowy sprzęt turystyczny, taki jak raki, czekan i kask.

Pomimo zimowych warunków w Tatrach wciąż nie ma jeszcze warunków do uprawiania narciarstwa - pokrywa śnieżna nie zabezpiecza wystarczająco roślinności oraz gleby
- informuje TPN.

W słowackiej części Tatr Zachodnich obowiązuje już trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Po stronie polskiej gór obowiązuje lawinowa dwójka. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest średnio związana z podłożem, a zejście lawiny jest możliwe przy znacznym obciążeniu na bardziej stromych stokach. Możliwe jest samorzutne schodzenie małych lawin.