Poznaliśmy kandydatów na nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej, zgodę na kandydowanie w wyborach przedterminowych wyraziło 5 osób. Wśród nich jest poprzedni rektor prof. Przemysław Wiszewski. W marcu tego roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zdecydował o wygaszeniu jego mandatu. Jak wskazali związkowcy, rektor miał zarabiać dodatkowe pieniądze, bez zgody rady uczelni.

Uniwersytet Wrocławski poinformował dziś, że zgodę na kandydowanie w wyborach przedterminowych rektora na kadencję 2020-2024 wyraziły następujące osoby: 

  • prof. dr hab. Gościwit Malinowski,
  • dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, 
  • prof. dr hab. Robert Olkiewicz, 
  • prof. dr hab. Robert Wieczorek,
  • prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.

Kandydaci na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oświadczyli, że spełniają wymagania określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statucie UWr dla Rektora - podała uczelnia.

Wśród kandydatów jest odwołany ze stanowiska rektor uczelni prof. Przemysław Wiszewski. W marcu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zdecydował o wygaszeniu jego mandatu.

W dniu dzisiejszym decyzją ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka, wygaszony został mandat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysława Wiszewskiego - informowała w środę 9 marca rzeczniczka uczelni, Katarzyna Uczkiewicz.

Pytana o uzasadnienie tej decyzji rzeczniczka Uniwersytetu Wrocławskiego potwierdziła jedynie, że ma ona związek z wnioskiem złożonym do ministra edukacji przez przewodniczących trzech związków zawodowych działających na uczelni. Związkowcy wskazywali, że w październiku i listopadzie 2020 r. rektor podjął dodatkowe zajęcie zarobkowe bez zgody rady uczelni, za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 35 tysięcy złotych.

Powołując się na ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce, związkowcy zwracali uwagę, że wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody rady uczelni. Taką zgodę rektor miał uzyskać dopiero w lutym 2021 roku.

Prof. Wiszewski funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego pełnił od 2020 roku.

Wybory nowego rektora tej uczelni mają odbyć się 6 czerwca. Ich wyniki powinny zostać ogłoszone 14 czerwca.

Opracowanie: