Grupa poszukiwaczy, która na początku lipca przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze rozpoczęła poszukiwania hipotetycznego tunelu z okresu II wojny światowej, dokopała się do miejsca wskazanego przez naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną anomalii mikrograwitacyjnej - którą wykazały precyzyjne urządzenia specjalistów - była inna struktura skały. Tym samym grupa poszukiwaczy obaliła legendę o nieznanym tunelu z okresu II wojny światowej.

Poszukiwania prowadzone były z inicjatywy Macieja Regewicza, prowadzącego popularny kanał historyczny “History Hiking". 

W przedsięwzięcie zaangażowane zostały liczne grupy poszukiwawcze z całego kraju: Stowarzyszenie “Grupa Warowna Bastion", Szczecińska Grupa Eksploracji Podwodnej “Gryf", Podziemny Świat Oczami Kowala oraz przewodnicy trasy turystycznej “Arado".

Wykopaliska przeprowadzono przede wszystkim w miejscu, w którym zespół specjalistów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Sławomira Porzucka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadził badania nieinwazyjne z użyciem niezwykle czułego sprzętu - grawimetru - tłumaczy Maciej Regewicz, prowadzący kanał History Hiking.

Urządzenie wykazało silną anomalię grawitacyjną, która mogła wskazywać, że w tym miejscu znajdował się zasypany obecnie wkop prowadzący do hipotetycznej sztolni. Co więcej, także rzeźba terenu sugerowała, że mogły tu być prowadzone prace górnicze.

Było zapadlisko, a między drzewami przejście którym można było wywozić urobek. To jedyne miejsce tu, gdzie można powiedzieć, że było duże prawdopodobieństwo na istnienie podziemi - mówi Artur Spychaj, prezes Stowarzyszenia Grupa Warowna Bastion Szczecin.

Nad bezpieczeństwem poszukiwań czuwali też saperzy z firmy TNT Maciej Wolny. Koszt poszukiwań poniósł kanał History Hiking oraz stały sponsor serii - sklep Militaria.pl. Poszukiwacze dokopali się do miejsca wskazanego przez naukowców. 

Trafiliśmy na taki luźny łupek, który można wyciągać nawet dłonią. Skała w tym miejscu jest bardzo wilgotna - mówi Grzegorz Kowal, eksplorator i autor kanału Podziemny świat oczami Kowala.

Wygląda więc na to, że za anomalię grawitacyjną odpowiadała inna struktura skały wynikająca z naturalnych procesów. Poszukiwacze zweryfikowali też kilka innych, pobliskich miejsc, wskazanych przez świadków. W żadnym z nich nie trafili jednak na nic, co przypominałoby zasypane lub wysadzone wejście do sztolni.

History Hiking prowadzi Maciej Regewicz, reżyseruje Mateusz Kudła, a za zdjęcia odpowiada Łukasz Herod.