​Wystawę składającą się z opisu życia i twórczości Marii Konopnickiej oraz prezentacji kilkunastu pierwodruków jej dzieł można od poniedziałku oglądać w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Ekspozycję poświęconą polskiej pisarce okresu pozytywizmu przygotowano z okazji 180. rocznicy jej urodzin.

Na dziedzińcu Ossolineum można zobaczyć wielkoformatowe plansze, na których obok fotografii, umieszczono opisy życia i twórczości autorki "Roty". 

Z kolei w Refektarzu zwiedzający mogą obejrzeć pierwodruki niektórych z dzieł Konopnickiej, w tym m.in. kolekcję tekstów dla dzieci, czasopism redagowanych przez pisarkę.

Poniedziałkowemu wernisażowi wystawy towarzyszył wykład prof. Justyny Bajdy z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowany "Od Teki Grottgera po Italię. Malarstwo w poezji Marii Konopnickiej".

Plenerową wystawę "Konopnicka wielowątkowo" można oglądać na dziedzińcu Ossolineum do końca roku.