Zarząd województwa dolnośląskiego chce, aby Operą Wrocławską pokierował duet dyrektorów: dotychczasowy dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze Tomasz Janczak i reżyser teatralny i operowy Michał Znaniecki.

Dotychczasowa dyrektor Opery Wrocławskiej Halina Ołdakowska została odwołana w połowie marca. Oficjalnym powodem było naruszenie przepisów prawa w zakresie dyscypliny finansów publicznych.

W poniedziałek zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę o zamiarze powołania na stanowisko dyrektora Tomasza Janczaka - dotychczasowego dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, a na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Michała Znanieckiego, uznanego reżysera teatralnego i operowy Michał Znaniecki.

Zarząd województw poinformował, że zdecydowano się na powołanie dyrekcji Opery Wrocławskiej bez konkursu, ponieważ będzie to miało miejsce w trakcie trwania sezonu artystycznego.

Teraz zarząd wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie wskazanego duetu dyrektorskiego oraz do związków zawodowych działających w Operze Wrocławskiej i stowarzyszeń zawodowych i twórczych o opinię w tej sprawie.

Michał Znaniecki jest autorem ponad 200 spektakli; od przeszło 25 lat pracuje na scenach operowych całego świata, między innymi w Polsce, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Chinach, Argentynie, Chorwacji, na Węgrzech czy Kubie. Na swoim koncie ma współpracę z największymi solistami i dyrygentami takimi jak Daniel Oren, Placido Domingo, Jose Cura, Maurizio Begnini i Piotr Beczała. Znaniecki w 2008 r. pełnił funkcję p. o. dyrektora artystycznego Opery Narodowej w Warszawie, a w latach 2009-2012, przez trzy sezony artystyczne, był dyrektorem Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu.

Tomasz Janczak ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Wydział Wokalno-Aktorski; w 2011 r. uzyskał tytuł reżysera teatralnego, a w 2013 r. doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Współpracował jako solista z Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie, śpiewał jako pierwszy tenor w Teatrze Muzycznym - Operetce Wrocławskiej. Janczak w latach 2009-2013 był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Lublinie. Od 2016 r. jest dyrektorem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Dotychczasowa dyrektor Opery Wrocławskiej Halina Ołdakowska została odwołana z powodu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Decyzję tę poprzedziły negatywne wyniki kontroli przeprowadzonej w Operze przez Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz wyroki Regionalnej Komisji Orzekającej działającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

W tle zmian personalnych w Operze Wrocławskiej były doniesienia medialne o urządzonych w operze urodzinach bliskiego współpracownika ministra edukacji Przemysława Czarnka - Bartosza Rybaka. Jak informował "Fakt" Rybak też stracił stanowisko pełnomocnika ministra ds. organizacji pozarządowych i organizacji polonijnych w resorcie edukacji i nauki.