Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pierwszą uczelnią medyczną w Polsce z oddzielnym wydziałem pielęgniarstwa i położnictwa. Od października ma na nim studiować 500 nowych studentów. Studia będą też w języku angielskim.

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (UMW) powstał pierwszy w Polsce na uczelni medycznej oddzielny Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa. 

W jego strukturze znalazły się trzy katedry, dotychczas funkcjonujące w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu: pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego. Studenci wybierający te kierunki nowy rok akademicki w październiku 2024 r. rozpoczną już w murach osobnego wydziału. 

Pielęgniarstwo i położnictwo będzie można studiować także w języku angielskim.

"To niewątpliwy prestiż dla tych kierunków, ale też odpowiedź na dynamicznie rozwijające się potrzeby społeczno-ekonomiczne oraz zmiany na rynku pracy w Polsce. Utworzenie Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa wynika z potrzeby dostosowania systemu edukacyjnego do nowych wyzwań w ochronie zdrowia, w tym przejścia od opieki medycznej do promocji zdrowia i prewencji chorób, rosnącego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną oraz rozwoju technologii medycznych" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym uczelni prof. Izabella Uchmanowicz, kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa UMW, której rektor UMW powierzył zadanie uruchomienia nowego wydziału.

Ważna rola pielęgniarek i położnych

Prof. Uchmanowicz podkreśliła, że pielęgniarki i położne nie tylko stanowią fundament systemu opieki zdrowotnej, ale są też nieodłącznym elementem zespołów wielodyscyplinarnych, które leżą u podstaw skoordynowanej opieki. 

Ich wkład jest kluczowy nie tylko w sferze podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w dziedzinach specjalistycznych, jak kardiologia czy neurologia.


"Pielęgniarki, dzięki bliskiemu i bezpośredniemu kontaktowi z pacjentami oraz wysokiemu stopniowi zaufania, odgrywają również fundamentalną rolę w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. Tymczasem rozwój i zmieniające się obowiązki w zakresie położnictwa i ratownictwa medycznego pociągają za sobą konieczność adaptacji systemów edukacyjnych, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom współczesnej opieki zdrowotnej" - czytamy w komunikacie.

Na Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa UMW planuje się przyjąć w roku akademickim 2024/2025 ponad 500 nowych studentów. Łącznie z wcześniejszymi rocznikami studiować tu będzie ponad tysiąc osób. Nowością jest możliwość studiowania pielęgniarstwa w języku angielskim. Na studiach English Division zaplanowano 30 miejsc.