Pięciu obywateli Iranu, nielegalnie przebywających w Polsce, zatrzymali strażnicy graniczni w Zgorzelcu, przy granicy z Niemcami. Imigranci zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Irańczycy, w wieku od 30 do 42 lat, zostali zatrzymani na terenie Zgorzelca. 

Cudzoziemcy przebywali w naszym kraju nielegalnie, ponieważ nie posiadają ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski - poinformował we wtorek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Dodał, że dwóch z zatrzymanych pięciu mężczyzn figuruje w bazach danych jako osoby, którym należy odmówić wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, obcokrajowcy zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemcó - powiedział por. Biskupik.