W poniedziałek, 16 maja, rozpoczyna się rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów przygotowano ponad 9 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.

W poniedziałek, 16 maja we Wrocławiu rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.  Dla uczniów przygotowano ok. 9 300 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. 

Nabór do szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie drogą elektroniczną, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeżeli rodzic ucznia nie posiada aktywnego profilu zaufanego, wniosek będzie trzeba złożyć osobiście w placówce. 

Dwa etapy rekrutacji

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych składać się będzie z dwóch etapów: Pierwszego -podstawowego (od 16 maja do 1 sierpnia) oraz drugiego - uzupełniającego (od 2 sierpnia do 23 sierpnia). Drugi etap dotyczy szkół, w których są jeszcze wolne miejsca. 

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu do wymarzonej szkoły decydować będą punkty rekrutacyjne, w tym: 

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty (100 pkt), 
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: (72 pkt)
  • osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (28 pkt), 

21 lipca 2022 r. szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, ustalony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, opublikowany jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz na stronie elektronicznej rekrutacji www.edu.wroclaw.pl.