Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zdecydował o wygaszeniu mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysława Wiszewskiego - poinformowała w środę rzeczniczka uczelni Katarzyna Uczkiewicz. Do czasu przeprowadzenia wyborów obowiązki rektora pełnić będzie najstarszy wiekiem członek Senatu uczelni.

W dniu dzisiejszym decyzją ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka, wygaszony został mandat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysława Wiszewskiego - poinformowała w środę rzeczniczka uczelni Katarzyna Uczkiewicz.

Pytana o uzasadnienie tej decyzji rzeczniczka UWr potwierdziła jedynie, że ma ona związek z wnioskiem złożonym do ministra edukacji przez przewodniczących trzech związków zawodowych działających na uczelni. Związkowcy wskazywali, że w październiku i listopadzie 2020 r. rektor podjął dodatkowe zajęcie zarobkowe bez zgody rady uczelni, za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 35 tysięcy złotych.

Powołując się na ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce, związkowcy zwracali uwagę, że wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody rady uczelni. Taką zgodę rektor miał uzyskać dopiero w lutym 2021 roku.

Uczkiewicz przekazała, że do czasu przeprowadzenia wyborów obowiązki rektora pełnić będzie, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, najstarszy wiekiem członek Senatu UWr.

Prof. Wiszewski funkcję rektora UWr pełnił od 2020 roku.