W VII Ogólnopolskim Zgrupowaniu Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża weźmie udział rekordowa liczba uczestników - około 290 członków jednostek ratowniczych i wsparcia humanitarnego. Uczestnicy w trakcie działań na obszarze symulującym katastrofę budowlaną będą doskonalić techniki przeszukiwania terenów zagruzowanych, wydobywania poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc, a także analizować wydajność środków łączności i potrzeby logistyczne.

Od 22 do 25 czerwca na terenie opuszczonej fabryki celulozy w Malczycach na Dolnym Śląsku, odbędą się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze. Wezmą w nich udział jednostki ratownicze z sześciu krajów: Chorwacji, Finlandii, Litwy, Hiszpanii, Niemiec i Węgier a także Polski.

Prowadzone będą intensywne 30-godzinne ćwiczenia, które obejmą różne aspekty akcji ratowniczych.  

W ćwiczeniach będą brały udział również Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z psami w tym jednostka Straży Pożarnej z Wałbrzycha wchodząca w skład międzynarodowego zespołu USAR Poland. 

Uczestnicy Zgrupowania będą także świadkami pierwszych wspólnych ćwiczeń ratowników PCK z Grupami Pomocy Humanitarnej PCK, które zajmują się udzielaniem pomocy humanitarnej i psychologicznej w strefie bezpiecznej.

Główne założenia ćwiczeń obejmują doskonalenie umiejętności przeszukiwania terenu w przypadku katastrof budowlanych, koordynację działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz tworzenie ram współpracy zarówno wewnątrz kraju, jak i międzynarodowo, w celu skutecznego wsparcia w przypadku katastrof i kryzysów humanitarnych w Europie.