Osiem uli ma Europejska Pasieka Miejska otwarta w środę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. To już druga pasieka na tej uczelni. Liczy kilka rodzin pszczelich - a w nich znalazło się łącznie kilkaset tysięcy pszczół.

Pasieka powstała w ramach projektu Europejska Pasieka Miejska (European Bee Garden), który doskonale wpisuje się w strategię uczelni i w unijną strategię na rzecz bioróżnorodności.

Zamieszkało u nas osiem pszczelich rodzin, którym stworzyliśmy idealne warunki. Przed pasieką wysialiśmy łąkę kwietną, by nie zabrakło im pożywienia, obok mają minipark, dzięki czemu nie będzie im za gorąco, bo ule stoją w zacienionym miejscu. A dodatkowo studenci skupieni w Studenckim Kole Naukowym Pszczelarzy APIS zapewniają im stały nadzór i opiekę - mówi opiekun koła dr Paweł Migdał.

Na terenie uczelnianej pasieki powstanie ścieżka dydaktyczna "Pszczeli zakątek", sfinansowana przez Komisję Europejską. Projekty tablic dydaktycznych opracowane zostały przez studentów Koła Naukowego APIS, a ścieżka dydaktyczna służyć będzie zarówno studentom, jak i okolicznym spacerowiczom.

Zależało nam, aby kampania o roli pszczół w ekosystemie trafiła do najmłodszych, dlatego zorganizowaliśmy praktyczne warsztaty dla 140 uczniów szkół podstawowych Dolnego Śląska. Liczymy, że udało ma się wzbudzić w najmłodszych nie tylko zaciekawienie światem owadów, ale uwrażliwić ich na przyrodę - powiedziała prof. Barbara Król z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas warsztatów dzieci budowały "hotele" dla owadów zapylających, z czego część została w ich szkołach, a 14 zainstalowano na terenie Europejskiej Pasieki Miejskiej.