Wyposażone w elektroniczne czujniki Jajo, które potrafi utrzymać się na zaprogramowanej głębokości i mierzyć parametry jakościowe wody znalazło się w finale konkursu "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w 2022 roku" Naczelnej Organizacji Technicznej. To wynalazek dr. Macieja Gruszczyńskiego i Jana Błotnickiego z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Stosowana dotąd technika pozwalała na obserwację rozkładu prędkości jedynie na zwierciadle wody. Naukowcy odczuwali brak możliwości spojrzenia w głąb, czyli poznania przestrzennego rozkładu prędkości w badanych ciekach i obiektach hydrotechnicznych.

Wiedzieliśmy, czego nam potrzeba i stwierdziliśmy, że spróbujemy sami skonstruować takie urządzenie, zwłaszcza, że w laboratorium wodnym i w Instytucie Inżynierii Środowiska kalibrujemy urządzenia hydrometryczne, przeprowadzamy liczne badania związane z pomiarem przepływu wody oraz budową modeli - mówi dr Maciej Gruszczyński, jeden z konstruktorów Jaja.

Naukowcom udało się skonstruować inteligentną cząstkę znacznikową do badań trójwymiarowego rozkładu prędkości oraz wybranych parametrów wody, zamkniętą w formie jaja.

Dzięki zamontowanej silnej diodzie jesteśmy w stanie obserwować ruch cząstki za pomocą kamery umieszczonej nad powierzchnią badanego obszaru, a elektroniczny system nadzoruje i pozycjonuje cząstkę na wybranej przez nas głębokości. Dysponując elektroniczną cząstką-Jajem możemy mierzyć szereg parametrów jakościowych, począwszy od pH, temperatury, aż po przewodnictwo, mętność, zawartość tlenu w wodzie oraz zasolenie - tak istotne w pomiarach jakościowych, o czym przekonaliśmy się latem 2022 roku na Odrze - relacjonuje Jan Błotnicki - jeden z wynalazców.

Wynalazek naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został opatentowany, a teraz reprezentuje uczelnię w konkursie "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w 2022 roku" Naczelnej Organizacji Technicznej. W finale poza Jajem są jeszcze trzy inne wynalazki (jeden badaczy Dolnośląskiego Akceleratora Technologii i Innowacji oraz dwa naukowców z Politechniki Wrocławskiej). O tym kto zwycięży, przekonamy się w połowie grudnia.