Izba Adwokacka w Warszawie została uhonorowana specjalną nagrodą Ludovic Trarieux International Human Rights Prize za rok 2022. To jedna z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych nagród. Jest przyznawana obrońcom praw człowieka i organizacjom stojącym na ich straży.

Nagroda ta stanowi symboliczny wyraz uznania międzynarodowej społeczności prawników dla pracy polskich adwokatek i adwokatów, którzy w ostatnich latach z ogromną determinacją występują w obronie praw człowieka i rządów prawa. Nagrodą wyróżniana została Adwokatura Warszawska. Jednak uważam, że zapracowali na nią wszyscy polscy adwokaci, niezależnie od miejsca, w którym występują - podkreśla adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Dodał, że jest to wyraz uznania dla adwokatek i adwokatów, którzy w całej Polsce bronili pokojowych demonstrantów, reprezentowali represjonowanych sędziów i prokuratorów, upominali się o prawa uchodźców, występowali w obronie praw człowieka.

Poza Izbą Adwokacką w Warszawie, nagrodą indywidualną za rok 2022 uhonorowany został Amirsalar Davoudi - irański prawnik, który za swoją działalność na rzecz praw człowieka został skazany na 30 lat więzienia i 111 batów. Jest przetrzymywany w irańskim więzieniu od listopada 2018 r. Zarzuty, które mu postawiono mają związek z tym, że bronił irańskich więźniów politycznych oraz przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicznych.

Nagroda została ufundowana w roku 1984. Jej patronem jest Ludovic Trarieux (1840 - 1904), francuski prawnik, który w trakcie tzw. afery Dreyfusa założył we Francji Ligę Praw Człowieka. Nagroda ta po raz pierwszy została przyznana w roku 1985, zaś jej laureatem był wówczas Nelson Mandela.