W Warszawie ruszają dziś konsultacje społeczne na temat wprowadzenia stref Tempo 30. Mają się one pojawić na drogach dojazdowych, na których maksymalna prędkość wynosiłaby 30 km/h. Urzędnicy liczą, że poprawi to bezpieczeństwo na stołecznych ulicach.

Cel

Strefy te mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo na osiedlach, uliczkach i ulicach Warszawy, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków. Docelowo strefy Tempo 30 mają objąć swym zasięgiem około 60 procent ulic i 90 procent całej powierzchni stolicy.

Wieloletnie badania prowadzone na całym świecie potwierdzają, że uspokojenie ruchu do prędkości 30 km/h podnosi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. To powszechnie uznana granica prędkości, przy której 90 procent zdarzeń drogowych nie ma żadnych skutków dla zdrowia – przekonuje Tomasz Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.


Jak przekonują urzędnicy, uspokojeniem objęte będą ulice, które pełnią funkcję dojazdową, natomiast ulice, które pełnią funkcje rozprowadzającą lub tranzytową (na przykład Aleje Jerozolimskie czy Trasa Łazienkowska) pozostaną przy obecnych limitach prędkości.

Przy wyznaczaniu stref ruchu uspokojonego w Warszawie bierzemy pod uwagę: klasę dróg, charakter ruchu na nich, ruch pojazdów transportu publicznego i uprzywilejowanych, lokalizacje obiektów często uczęszczanych przez pieszych, obecną sieć ulic o ruchu uspokojonym oraz odległości z wnętrza projektowanych stref do najbliższej drogi o funkcji rozprowadzającej – dodają urzędnicy.

Konsultacje

Zanim drogowcy przystąpią do konkretnych prac nad wprowadzaniem kolejnych ulic do stref, zapraszają mieszkańców do wyrażenia opinii na ten temat. Głos będzie można zabrać podczas 4 wyznaczonych spotkań. Poniżej harmonogram konsultacji. 

Harmonogram: 
15 listopada  o 17:30 - na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie - na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. 
22 listopada w godzinach 16 – 19 (można przyjść w dowolnym momencie) - w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy alei Armii Ludowej 9 (wejście od podwórka) 
28 listopada o 17:30 - na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie - na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. 
29 listopada w godzinach 14 – 18 (można przyjść w dowolnym momencie) - w klubokawiarni w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie przy ulicy Nowolipie 25B 

Do 30 listopada można też wysyłać maile na tempo30@um.warszawa.pl

Opracowanie: