Uniwersytet Warszawski podał wyniki I tury rekrutacji na nadchodzący rok akademicki 2022/2023. To dopiero cząstkowe wyniki na studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz część pozostałych studiów na UW. Które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem?

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim zarejestrowało się do tej pory ok. 28 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 51 tys. rejestracji. Według wstępnych wyników najwięcej zapisów było na kierunki: psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie (3,1 tys. zapisanych osób); zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (3 tys.), ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, stacjonarne, I stopnia (2,9 tys.); filologia angielska - językoznawstwo, filologia angielska - literatura i kultura, stacjonarne, I stopnia (2,3 tys.); prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (2 tys.).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na orientalistyce i koreanistyce - po 28 osób na jedno miejsce. Oraz na japonistyce i filologii angielskiej - po 16 osób na jedno miejsce - mówi rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Modzelewska.

Są to cząstkowe wyniki - trwają jeszcze zapisy na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich oraz część kierunków II stopnia.

Studenci z Ukrainy

W tym roku prowadzona była też oddzielna rekrutacja dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali do Polski  po 23 lutego 2022 roku. Rekrutacja dotyczy zarówno pełnego cyklu kształcenia, jak i kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Łącznie przygotowano dla nich 2,5 tysiąca dodatkowych miejsc.

W I turze rekrutacji zgłosiło się do nas 1000 kandydatów z Ukrainy, z czego przyjętych zostało 56 osób. Najwięcej kandydatów rejestrowało się na kierunki: stosunki międzynarodowe, ukrainistyka z językiem angielskim, filologia angielska, dziennikarstwo i medioznawstwo oraz zarządzanie - dodaje Modzelewska.

Składanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane przez komisje rekrutacyjne na wydziałach i w jednostkach od 20 lipca. Informacje o dokładnej dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

II termin przyjmowania dokumentów (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze) to 25-26 lipca 2022r. III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II turze) wypada 27-28 lipca 2022r.

Opracowanie: