Rada Warszawy przegłosowała zmianę zasad dzierżawy lokali miejskich. Miasto odchodzi m.in. od praktyki udostępniania budynków i gruntów wyłącznie na trzy lata. Ma to zachęcić nowych dzierżawców do podpisywania umów.

Długoterminowy wynajem

Jak zapewniają urzędnicy, możliwość długoterminowego korzystania z miejskich nieruchomości nie tylko zapewni spokój przedsiębiorcom, ale również sprawi, że remontowanie budynków i dostosowywanie ich do potrzeb prowadzonej działalności, stanie się opłacalne. Wielu dzierżawców rezygnowało z podpisywania umów, bo zwyczajnie nie opłacało im się inwestować pieniędzy w remonty – w szczególności budynków zabytkowych. 

Nowe warunki

Radni przyjęli także jednolite zasady obowiązujące we wszystkich miejskich instytucjach. Możliwe będzie przedłużanie trzyletnich umów bez konieczności rozpisywania przetargu. Przy czym tryb bezprzetargowy będzie mógł być stosowany w przypadkach ważnych z punktu widzenia Warszawy i jej mieszkańców, czyli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność kulturalną czy charytatywną. 

Ponadto, dzięki przedłużeniu umowy bezprzetargowo z dzierżawcami, którzy oczekują na rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy wieloletniej, zachowana będzie mogła być ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo, zlikwiduje to niepewność dotychczas towarzyszącą dzierżawcom w okresie przejściowym.

Grunty objęte roszczeniami

Nowe zasady wprowadzają także możliwość trwałej regulacji tytułów do gruntu podmiotom, które zajmują nieruchomości objęte roszczeniami. Uwłaszczenie lub ustanowienie użytkowania wieczystego będzie teraz mogło nastąpić – za każdorazową zgodą Rady m.st. Warszawy – również w przypadkach, gdy roszczenia w trybie dekretowym wniesiono po wszelkich ustawowych terminach oraz w sytuacjach, w których zgłoszone roszczenia dotyczą ustanowienia służebności. 

Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo obrotu i nie naraża stołecznego samorządu na roszczenia byłych właścicieli – bez naruszenia ich praw. Wprowadzenie takiego zapisu jest szczególnie ważne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które teraz będą mogły o wiele łatwiej uregulować prawa do zajmowanych nieruchomości. Otworzy też drogę do prowadzenia koniecznych remontów budynków stanowiących całkowitą własność m.st. Warszawy, a objętych roszczeniem wniesionym po terminie.

Placówki lecznicze

Nowe zasady przewidują też szereg ułatwień dla placówek leczniczych – będących miejskimi SPZOZ lub spółkami m.st. Warszawy. Teraz będą one mogły być nawet całkowicie zwolnione z opłat za użytkowanie nieruchomości.Opracowanie: