Pierwsza uroczystość ordynacji na księdza dziewięciu diakonek w ewangelicko-augsburskim kościele. Uroczystość odbędzie się w świątyni Świętej Trójcy w Warszawie 7 maja. Przewodniczyć jej będzie zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 16 października 2021 r. opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży. Uchwała weszła w życie 1 stycznia.

"Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów" - poinformowała rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Bp Jerzy Samiec powiedział PAP, że "Kościół Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada urząd duchownego, który jest realizowany w trzech posługach: diakona, prezbitera i biskupa". Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć - podkreślił biskup.

Warunkiem dyplom magistra teologii ewangelickiej

Wyjaśnił, że warunkiem koniecznym do bycia ordynowanym jest posiadanie dyplomu magistra teologii ewangelickiej. W Polsce jest jedna uczelnia, która kształci w tym zakresie - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

Zaznaczył, że osoba ordynowana przez pięć lat jest wikariuszem. Po trzech latach może zdawać drugi egzamin kościelny, który upoważnia do samodzielnego administrowania parafią - wskazał.

W najbliższą sobotę 7 maja o godz. 11 ordynowanych zostanie dziewięć diakonek: Karina Chwastek, Małgorzata Gaś, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Halina Radacz, Katarzyna Rudkowska, Izabela Sikora i Marta Zachraj-Mikołajczyk.

Trzy z nich dk. Małgorzata Gaś, dk. Halina Radacz oraz dk. Katarzyna Rudkowska pracują w diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - poinformowała na swojej stronie internetowej parafia Świętej Trójcy w Warszawie.

Ordynacji dokona zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec.

Dyskusja trwała ponad 70 lat

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się - z przerwami - od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza.

Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy ok. 62 tys. wiernych skupionych w sześciu diecezjach.

Ponad połowa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pierwsze trendy reformacyjne dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 r. Już 40 lat później książę cieszyński Wacław III Adam po raz pierwszy zezwolił na objęcie przez ewangelickiego kapłana wolnej parafii - w Puńcowie.