Zakończyła się wymiana blisko 800 latarni w Dolnym Sopocie. Inwestycja trwała 4 lata, a jej efektem ma być ograniczenie emisji CO2 i obniżenie zużycia prądu.

Na kilkudziesięciu ulicach Dolnego Sopotu od 2018 roku zmodernizowano 791 latarni. Te nowe mają nawiązywać do kurortowego charakteru miasta. Latarnie na "Monciaku" były wybierane po konsultacjach z konserwatorem zabytków i architektami.

Ulica Bohaterów Monte Cassino w Sopocie to najpopularniejszy deptak w Polsce, a pod względem urbanistycznym i społeczno-kulturalnym centralne miejsce Sopotu, które zasługuje na specjalne potraktowanie - podkreśla Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Latarnie, które teraz oświetlają popularny deptak, powstały na wzór lampy znajdującej się na posesji przy ulicy Mokwy 4. To jedyna oryginalna, przedwojenna lampa, która zachowała się w Sopocie. Na podstawie analizy historycznych zdjęć stwierdzono, że takie latarnie oświetlały ulice deptaka już około 1910 roku. Łącznie wymieniono ich 70.

Poza walorami estetycznymi, ważny był również efekt ekologiczny i ekonomiczny. Po zakończeniu realizacji całego projektu zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych o 459 Mg CO2, czyli ok 66 procent. Zakładamy także mniejsze zużycie prądu, które wprost przekłada się na mniejsze wydatki z budżetu miasta - dodaje Skwierawski.

Prace objęły m.in. demontaż poprzedniego oświetlenia, budowę linii kablowej oraz słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Wykonawca miał również obowiązek odtworzenia nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i pasów zieleni.

Modernizacja kosztowała około 13 mln złotych, a blisko 80 proc. tej kwoty pochodziło ze środków europejskich.

autor: Stanisław Pawłowski