W związku ze zmniejszającą się liczbą uchodźców z Ukrainy od czwartku zawieszona zostanie działalność punktu informacyjnego przy ul. Karmelickiej 1 w Gdańsku. W ciągu trzech miesięcy miejsce to odwiedziło 10 tysięcy osób.

Punkt mieszczący się w budynku dawnego kina Krewetka naprzeciwko Dworca PKP powstał jako drugi i był wsparciem dla punktu informacyjnego przy ul. Dolna Brama 8. Działał przez siedem dni w tygodniu od g. 7.00 do 23.00. 

Uchodźcy mogli na miejscu otrzymać informację o zakresie pomocy, przydział zakwaterowania i pierwsze wsparcie psychologiczne. Działał kącik dla dzieci i kawiarenka dla oczekujących. 

To były trzy miesiące bardzo intensywnych działań i współpracy wielu ludzi z różnych środowisk - mówi Radosław Nowak, zastępca dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, który pełnił funkcję koordynatora punktu. To, co jest największą wartością, zarówno punktu przy ul. Karmelickiej 1, jak i punktu przy Dolnej Bramie 8 to fakt, że udało się zbudować bardzo sprawnie działający zespół ludzi z różnych środowisk, który był w stanie wspierając się nawzajem, skutecznie pomagać ludziom, którzy znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji życiowej.

Obecnie zawieszone są oba punkty powstałe w ramach akcji Gdańsk Pomaga Ukrainie przy ul. Dolna Brama 8 oraz przy ul. Karmelickiej 1. Decyzję podjęto po konsultacji z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, który przejmuje w całości obsługę obywateli Ukrainy.

Punkt informacyjny dostępny jest na Dworcu PKP Gdańsk Główny, a punkt recepcyjny przy ul. Za Murami 2/10 w Hostelu Dom Harcerza.