317 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły ponadpodstawowej w Słupsku. Miejski samorząd ma propozycję dla tych, którym brakło miejsc w placówkach.

Ze względu na rzeczywiście dużą liczbę osób zainteresowanych chociażby nauką w liceach ogólnokształcących, podjęliśmy decyzję, że utworzymy dodatkowe dwa oddziały - w IV LO klasę humanistyczno-społeczną i w V LO - klasę biologiczno-chemiczną - mówi Marta Makuch, wiceprezydentka miasta.

Co powinni zrobić uczniowie?

Uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej placówki, czekają jeszcze wolne miejsca w słupskich szkołach - w technikach nr 2, 3 i 5 oraz branżowych szkołach pierwszego stopnia nr 1, 2, 3 i 5.

Uczniowie, którzy się nigdzie nie dostali, powinni kontaktować się bezpośrednio z wybranymi awaryjnie placówkami.

W szkołach prowadzonych przez miasto Słupsk, w roku szkolnym 2022/2023 utworzone zostaną 52 oddziały klas pierwszych. W tym: 20 oddziałów w liceach ogólnokształcących i 32 oddziały w szkołach zawodowych.

Na pocieszenie chcę powiedzieć, że ruch w rekrutacji trwa. Część uczniów pójdzie uczyć się do innych miast i miejsca będą się zwalniały - dodaje Marta Makuch.

Rekrutacja AD 2022. Liczby

Jak podkreśla wiceprezydentka Słupska, wyzwaniem dla miasta jest to, "żeby nie była konieczna zmianowość".

Jest to, przypominam, kolejne 1,5 rocznica. W związku z reformą edukacji, gdzie zlikwidowano gimnazja tych dzieci - w tym roku i w kolejnym jeszcze tak będzie - jest nieco więcej niż normalnie, w regularnym roczniku - mówi wiceprezydentka Słupska.

Łącznie przez system elektroniczny NABO do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się 2 353 kandydatów, w tym 1 525 do słupskich placówek.