W sobotę 1 kwietnia we wszystkich dzielnicach Gdańska będzie można pozbyć się niebezpiecznych odpadów - takich, które nie mogą trafić do zwykłych pojemników, w altanach śmietnikowych. Po mieście przejedzie pojazd OZON, czyli Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Na co dzień, aby pozbyć się odpadów niebezpiecznych gdańszczanie muszą udać się do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na Szadółkach. Dlatego 3 razy w roku Gdańskie Usługi Komunalne organizują Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych po wszystkich dzielnicach miasta. 

Ekipa GUK będzie czekać na mieszkańców o konkretnych godzinach w wyznaczonych punktach. To dogodne miejsca zarówno dla pieszych, jak i dla osób, które zechcą przyjechać samochodem. Chciałabym też zaznaczyć, że są kategorie odpadów, które mogą być dostarczane wyłącznie bezpośrednio do Zakładu Utylizacyjnego i ta zbiórka ich nie obejmuje. To przede wszystkim papa, a także azbest, którego transport i utylizacja objęte są szczególnymi procedurami bezpieczeństwa - zapowiada Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Usługa OZON jest darmowa, ponieważ jest ona zawarta w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą gdańszczanie regulują co miesiąc. Co ważne, z usługi mogą skorzystać tylko indywidualni odbiorcy. Podmioty gospodarcze są zobligowane do utylizacji odpadów niebezpiecznych na zasadach komercyjnych.

Na liście zużytych i zepsutych przedmiotów oraz opakowań, które 1 kwietnia będzie można oddać są: 

  • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
  • Środki ochrony roślin i ich opakowania
  • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
  • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
  • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
  • Zużyte baterie i akumulatory
  • Przepracowane oleje
  • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
  • Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym (pochodzące z gospodarstw domowych, zabezpieczone i zapakowane) 

Docelowo PSZOK na Szadółkach, który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego, będzie działał pod nową nazwą: "Sorterownia Szadółki" i wejdzie w skład tworzonej sieci "Gdańskich Sorterowni". Pierwszy z sześciu takich punktów zostanie otwarty w tym roku na Rudnikach przy ul. Elbląskiej 66. 

W przyszłym roku podobne miejsce zostanie utworzone na Osowej.

autor: Stanisław Pawłowski

 

 

Opracowanie: